Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "10 lat doświadczeń terapeutycznych Centrum Wspierania Rozwoju w Węgrowie"

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "10 lat doświadczeń terapeutycznych Centrum Wspierania Rozwoju w Węgrowie"

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 24.09.2018 20:00
80,00 PLN
zakończona

Opis wydarzenia
Centrum Wspierania Rozwoju obchodzi w tym roku 10 lecie działalności. Z tej okazji chcielibyśmy Państwa zaprosić na wyjątkową konferencję, która będzie okazją do wspomnień, nauki i nabywania nowych doświadczeń, a także do spotkania się z tymi osobami, które miały znaczący wpływ na to jak rozwijała się nasza działalność.
Prelegenci:
mgr Barbara Gilewska - magister pedagogiki, ukończyła studia podyplomowe: Wczesna interwencja. Wspomaganie rozwoju dziecka Terapeuta i diagnosta dysleksji rozwojowej.
Terapeuta, diagnosta i instruktor MNRI – Programu Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów metodą dr Swietłany Masgutowej

mgr Iwona Palicka – magister psychologii, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), Somatic Experiencing Practitioner, członek Rady Fundacji Fastryga.

mgr Katarzyna Rychetsky - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen - IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji – program terapeutyczny, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autymu ( Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

mgr Robert Kozłowski - Założyciel Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii. Metodą biofeedback zajmuje się od 2000 r., której uczył się w Czechach pod kierunkiem neuroterapeutów czeskich (Certyfikat Instytutu EEG-biofeedback w Pradze). Dalszą wiedzę i doświadczenie zdobywał w Niemczech dzięki współpracy z MediTECH Electronic, a także uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Biofeedback Foundation of Europe (m.in. Neurofeedback Fundamentals pod kierunkiem L. i M. Thompsonów z ADD Centre w Kanadzie, HRV Biofeedback prowadzony przez prof. Gervitza). 

mgr Iga Malik - Certyfikowany trener Akademii LEGO® Education. Z wykształcenia pedagog, animator i menedżer kultury, trener szybkiego czytania i technik pamięciowych. Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej.

mgr Anna Elżbieta Szczycińska – Trener umiejętności psychologicznych i pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. 

Program konferencji :
8:00-8:45 rejestracja uczestników
9:00 Otwarcie konferencji, wystąpienie Moniki Doktorskiej dyrektora Centrum Wspierania Rozwoju 
9:20 "Terapia Neurotaktylna -jeden z programów metody dr Svetlany Masgutovej" - mgr Barbara Gilewska
10:20 "Integracja sensoryczna i terapia odruchów wg INPP jako przykłady podejścia neurorozwojowego do terapii dzieci z dysfunkcjami." - mgr Iwona Palicka
11:20 Przerwa kawowa
11:35 "Bilateralna integracja i Trening Słuchowy Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena - w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z problemami w przetwarzaniu informacji słuchowych i zaburzeniami koordynacji oraz równowagi." - mgr Katarzyna Rychetsky, Martin Rychetsky
12:35 Obiad
13:25 "Neurofeedback w terapii dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD)." – mgr Robert Kozłowski, Biomed
14:25 "LEGO® w szkole - to jest to!" trenerka Akademii LEGO®Education - mgr Iga Malik
15:15 Zakończenie konferencji, zaproszenie na warsztaty

Warsztaty 16:00-18:00
- Biofeedback w praktyce: wielomodalne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne systemu Infiniti (HRV, EMG, EEG, diagnostyka reakcji na stres i inne) - mgr Robert Kozłowski
- Wspomaganie rozwoju w oparciu o podejścia sensomotoryczne (SI i INPP) - mgr Iwona Palicka
- Bilateralna integracja - praktyczne zastosowanie - mgr Katarzyna Rychetsky, Martin Rychetsky
- Rozwiązania LEGOEducation we współczesnym przedszkolu i szkole. Część przedszkolna na maszynach prostych DUPLO + metodyka 6 klocków oraz część szkolna MoreToMath
- Komunikacja serca - mgr Anna Szczycińska
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
29.09.2018 08:00
Zakończenie:
29.09.2018 18:00

Węgrowski Ośrodek Kultury ul. Mickiewicza 4A 07-100 Węgrów

Pokaż na mapie

Strona rejestracji:
https://konferencjacwrwegrow.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Centrum Wspierania Rozwoju Monika Doktorska

ul. Szamoty 42A 07-100 Węgrów

cwr@onet.eu

882407009

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl